ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΛΑΜΙΑ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

Η αποκατάσταση απολεσθέντων δοντιών καθώς και η αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση «προβληματικών» δοντιών αποτελούν αντικείμενο της οδοντικής προσθετικής

Ακίνητη προσθετική

 • Ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες
 • Στεφάνες και γέφυρες από ζιρκόνιο
 • Μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες
 • Ολοκεραμικές όψεις πρόσθιων δοντιών

Κινητή προσθετική

 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες
 • Επένθετες οδοντοστοιχίες

Προσθετική επί εμφυτευμάτων

 • Συγκολλούμενες και κοχλιούμενες κεραμικές στεφάνες και γέφυρες
 • Επένθετες επί εμφυτευμάτων οδοντοστοιχίες
 • Υβριδικές αποκαταστάσεις

 

Η αποκατάσταση απολεσθέντων δοντιών καθώς και η αισθητική και λειτουργική αποκατάσταση «προβληματικών» δοντιών αποτελούν αντικείμενο της οδοντικής προσθετικής

Ακίνητη προσθετική

 • Ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες
 • Στεφάνες και γέφυρες από ζιρκόνιο
 • Μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες
 • Ολοκεραμικές όψεις πρόσθιων δοντιών

Κινητή προσθετική

 • Ολικές οδοντοστοιχίες
 • Μερικές οδοντοστοιχίες
 • Επένθετες οδοντοστοιχίες

Προσθετική επί εμφυτευμάτων

 • Συγκολλούμενες και κοχλιούμενες κεραμικές στεφάνες και γέφυρες
 • Επένθετες επί εμφυτευμάτων οδοντοστοιχίες
 • Υβριδικές αποκαταστάσεις

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΛΑΜΙΑ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ