ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΛΑΜΙΑ - ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ

Η πρόληψη αλλά και ο έγκαιρος εντοπισμός και αποκατάσταση προβλημάτων που αφορούν τόσο την νεογιλή όσο και την μόνιμη οδοντοστοιχία των παιδιών αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινής οδοντιατρικής πράξης.

Η πρόληψη αλλά και ο έγκαιρος εντοπισμός και αποκατάσταση προβλημάτων που αφορούν τόσο την νεογιλή όσο και την μόνιμη οδοντοστοιχία των παιδιών αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινής οδοντιατρικής πράξης.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΛΑΜΙΑ - ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ