ΛΕΥΚΑΝΣΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΛΑΜΙΑ - ΛΕΥΚΑΝΣΗ

Δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου μέσου λεύκανσης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς.  Πιο συγκεκριμένα:

  • Λεύκανση σε μία μόνο συνεδρία με χρήση του συστήματων λεύκανσης Zoom 2 Chairside
  • Λεύκανση στην οικία με εξατομικευμένους νάρθηκες για 10 έως 14 ημέρες
  • Συνδυασμός των ανωτέρω τεχνικών για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα

Δυνατότητα επιλογής του καταλληλότερου μέσου λεύκανσης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς.  Πιο συγκεκριμένα:

  • Λεύκανση σε μία μόνο συνεδρία με χρήση του συστήματων λεύκανσης Zoom 2 Chairside
  • Λεύκανση στην οικία με εξατομικευμένους νάρθηκες για 10 έως 14 ημέρες
  • Συνδυασμός των ανωτέρω τεχνικών για πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα
ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ - ΛΑΜΙΑ - ΛΕΥΚΑΝΣΗ