ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Ο εξοπλισμός ανανεώνεται διαρκώς με στόχο την παροχή των πιο σύγχρονων μεθόδων θεραπείας στους ασθενείς. Το ιατρείο περιλαμβάνει:
 • Έδρα Stern Weber S280 TRC
 • Διοδικό Laser doctor smile
 • Ψηφιακή ακτινογραφία (λεπτομερέστατη απεικόνιση για ασφαλή διάγνωση, αποθήκευση στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς, μειωμένη έκθεση στην ακτινοβολία)
 • Συσκευή υπερήχων για ανώδυνο καθαρισμό
 • Μηχανοκινούμενα συστήματα ενδοδοντίας
 • Οδοντιατρικές λούπες για μεγέθυνση του πεδίου εργασίας
 • Εντοπιστής ακροριζίου
 • Αυτόκαυστος κλίβανος Mocom millennium Β κλάσης Β΄, που διασφαλίζει ακριβή και πλήρως ελεγχόμενη αποστείρωση σύμφωνα με τις πιο αυστηρές προδιαγραφές
Το ιατρείο παρέχει στους ασθενείς λεπτομερή ενημέρωση για τις θεραπευτικές τους επιλογές ενώ καταγράφεται και ενημερώνεται διαρκώς το πλήρες οδοντιατρικό ιστορικό τους:
 • Ενδοστοματική κάμερα
 • Multimedia εφαρμογές
 • Ψηφιακό οδοντιατρικό αρχείο
Το ιατρείο επιτυγχάνει απόδοση υψηλής αισθητικής στην περιστοματική περιοχή:
 • Ψηφιακός χρωματολήπτης
 • Λυχνία λεύκανσης ZOOM 2 chairside για λεύκανση σε μία συνεδρία
 • Σοδοβολή για αποτελεσματική απομάκρυνση χρωστικών